گروه بازرگانی سنگ پیشروتج

پیشروتج ، پیشرو در تجارت

جستجو

قرارداد ها

قراردادها در حوزه بازرگانی همیشه دارای یک دسته بندی و چهارچوب به خصوص نیستند، و به مذاکره کننده و شرایط آن بستگی دارد . برای مثال ممکن است یک مذاکره کننده برای خرید تکنولوزی قراردادی ببندد و در ضمن آن قرارداد لیسانس های مربوطه را نیز درخواست کند . اما ممکن است یک مذاکره کننده دیگر قراردادی برای برای دریافت لیسناس ببندد و ضمن آن انتقال تکنولوژی هم درخواست کند. بنابراین قراردادها همگی از یک چهارچوب بهره نمی برند. اما در این مقاله سعی داریم تا حدی یک چهارچوب برای قراردادهای تجاری مشخص کنیم .

فهرست انواع قراردادها

  • قرارداد فروش

  • قرارداد خدمات 

  • قرارداد ساخت، بهره برداری، واگذاری (BOT)

  •  قرارداد برون سپاری

  • قرارداد فرنچایز

  • قرارداد تامین مالی

  • قرارداد لایسنس 

  • قرارداد پیمانکاری

  • قرارداد نمایندگی

قرارداد فروش

قرارداد فروش از قدیم الایام در تجارت و بازرگانی مورد استفاده قرار می گرفته. در به طور کلی در قراردادهای فروش یک طرف معامله ، دارایی خود که ممکن است کالا ، خودرو و یا ملک  باشد را به طرف دیگر بفروشد و در ازای آن پول دریافت کند.

قرارداد خدمات

قرارداد خدمات نیز نوعی دیگر از قرادادهای تجاری است که در آن یک طرف متعهد می شود در ازای ارائه خدمات پول دریافت کند ، قراداد های خدمات نوعی قرارداد فروش نیز است، زیرا  طرف معامله خدمات خود را به نوعی به فروش گذاشته است.

قرارداد ساخت، بهره برداری، واگذاری (BOT)

در قرارداد های BOT  معمولا فردیی تحت عنوان کارفرما پروژه ای را به شخصی دیگر می سپارد و در طی مدت مشخصی به وی اجازه بهره برداری از آن پروژه را به آن شخص می دهد، شخص دوم نیز پس سپری شدن مدت معین بایستی تمامی امتیازات و حق بهره برداری را به کارفرما برگرداند. برای مثال دولت به شرکت راه سازی پروژه ساخت جاده بین دو شهر را می دهد و به آن شرکت اجازه می دهد به مدت 20 سال تمامی عوارض دریافتی از خودرو های عبوری از آن جاده را دریافت کند و پس از آن جاده را به دولت واگذار نماید.

قرارداد برون سپاری

در این نوع قرارداد ها معمولا بخشی از یک پروژه به فردی دیگری خارج از سازمان سپرده می شود ، برای مثال شرکت خودرساز تولید صندلی خودرو را به شرکت دیگری می سپارد که اصلاحا به آن برون سپاری می گویند.

قرارداد فرنچایز

در فضای کسب کار افراد با طراحی مدل کسب و کار و اجرای آن به صورت موفقیت آمیز امکان عقد قرارداد فرنچایز را برای دیگر افراد فراهم می آورند، به این صورت که صاحب امتیاز طرح به سایر افراد اجازه پیاده سازی همان مدل کسب و کار با همان برند را برای مدت مشخصی می دهد و در ازای آن پول دریافت می کند ، این پول می تواند به صورت درصدی از درآمد فردی که حق  استفاده از مدل به اون سپرده شده است، باشد و یا فرد برای مدتی مشخص با مبلغی مشخص حق بهره برداری از مدل کسب و کار را خریداری کرده باشد.

قرارداد تامین مالی

این نوع قراردادها معمولا بین بانک ها و موسسات مالی و افراد  حقیقی و یا حقوقی بسته می شود، به این صورت که موسسات مالی در ازای تامین بودجه افراد حقیقی و یا حقوقی برای کاری مشخص مقداری از سود آن کار را شریک می شوند و یا بدون توجه یه سود و یا زیان افراد مقداری بیشتر از آن تامین بودجه ای که انجام دادند را دریافت می کنند. مثال رایج این نوع قرار داد ها همان قرارداد های وام بانکی است که اقراد پس از دریافت مبلغی از بانک ها ، درصدی بیشتر از دریافتی خود را به بانک ها بر می گردانند.

قراردادهای لایسنس

قراردادهای لایسنس همانند قراردادهای فروش اند که طی آن دانش فنی یک محصول به افراد دیگر فروخته می شود، برای مثال فروش فرمول یک داروی خاص به یک شرکت تولید دارو می تواند نوعی از قرارداد لایسنس باشد.

قرارداد پیمانکاری

در قراردادهای پیمانکاری معمولا فردی به عنوان کارفرما انجام یک پروژه ای را به فردی دیگر به عنوان پیمانکار می سپارد. فرد پیمانکار موظف است در ازای دریافت مبلغ انجام پروژه به اضافه دست مزد خود پروژه را طی مدت زمان مشخصی  به کارفرما تحویل دهد.

قرارداد نمایندگی

در قراردادهای نمایندگی معمولا یک شرکت ، شرکتی دیگر  را خارج از محدود جغرافیایی خود به عنوان نماینده خود جهت انجام مجموعه ای از فعالیت های مشخص بر می گزیند . برای مثال نمایندگی شرکت بنز در ایران .

سخن آخر

به طور کلی قرارداد ها نوشته می شوند تا وظایف و الزامات طرفین مشخص گردد تا در صورت تخطی طرفین از وظایف خود و یا اختلاف در نحوه انجام وظایف، بتوان جهت احقاق حق از آن قرارداد استفاده کرد و شرایط ذکر شده در قرارداد را برای داوری به حکم و یا مراجع قضایی ارائه کرد. در این مقاله سعی شد توضیحی کوتاه در مورد قرارداد ها ارائه کنیم، اما باید گفت هر کدام از این انواع قراردادهایی که بیان کردیم خود شامل جزئیات و انواع مختلفی اند که بایستی به درستی بررسی شوند، تا وظایف هریک از طرفین درقبال یکدیگر مشخص گردد.
پیشنهاد می شود در هنگام نوشتن یک قرارداد حتما از مشاورین حقوقی در این زمینه استفاده نمایید.